Omer Bajraktari

Ekonomist dhe kontabilist

Kliko këtu dhe përfshiji nevojat Tuaja në programin katërvjeçar! 

Kliko këtu dhe inkuadro nevojat Tuaja në Programin katërvjeçar!

Saša Pođanin

Menaxher i shpedicionit, doganave dhe sigurimit

Kliko këtu dhe inkuadro nevojat Tuaja në Programin katërvjeçar! 

Amil Grbović

Menaxher i shpedicionit, doganave dhe sigurimit

Kliko këtu dhe inkuadro nevojat Tuaja në Programin katërvjeçar!

Ajet Ljuković

Student i marrëdhënieve ndërkombëtare 

Kliko këtu dhe inkuadro nevojat Tuaja në Programin katërvjeçar!

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.com/